מי אנחנו | לידר בתקשורת | אירועים | תרומה לקהילה | צור קשר | English
מחקר
סקירות >
צוות האנליסטים
עיתונות
צור קשר
סקירת מאקרו שבועית- 12 בפברואר

בישראל, מכלול הנתונים מצביעים על צמיחה יציבה (כ-3.5% ברבעון ד') עם אופטימיות גבוהה בסקטור העסקי, וגידול ביצוא לעומת התמתנות מסוימת בצריכה הפרטית. בעדכון משקלות המדד, המשקל האפקטיבי של סעיף הדיור ירד ל-25.2% מ-26.3%, מה שעשוי למתן את קצב האינפלציה השנה. למרות נתונים חיוביים בארה"ב, תשואות האג"ח מעט ירדו על רקע חששות לגבי הבחירות בצרפת, החוב התופח באיטליה וביוון ואי וודאות לגבי מדיניותו הצפויה של טראמפ.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית- 29 בינואר

מרבית האינדיקטורים הכלכליים מצביעים על התמתנות בצריכה הפרטית בישראל לקראת סוף 2016. מדדי האמון השונים בארה"ב, גם בקרב משקי הבית וגם בסקטור העסקי, תומכים בהתרחבות בחודשים הקרובים. יחד עם זאת, מדיניותו של טראמפ מול מקסיקו (ואולי בהמשך מול סין?), עלולה להביא למלחמת סחר ולפגיעה בפעילות הכלכלית הגלובלית, לרבות בארה"ב במחצית השנייה של השנה. זום אין: קיים סיכוי של 50% למהלך של הורדת מע"מ באחוז אחד אשר עשוי להוריד כ-0.3% מהאינפלציה שנה קדימה.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית- 08 בינואר

שוק העבודה בארה"ב ממשיך להפגין עוצמה עם סימנים ללחצי שכר על רקע אבטלה נמוכה. בדצמבר בנק ישראל חזר להתערב בשוק המט"ח (עם רכישות של 1.14$ מיליארד) על רקע התגברות הלחץ לייסוף בשקל. זום אין - מדדים רבים מצביעים על שוק עבודה "מתוח" בישראל, כולל הירידה במספר הבלתי מועסקים ועלייה במספר המשרות הפנויות.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית- 01 בינואר

הצמיחה בישראל הפתיעה לטובה ב-2016, אך הפריון במשק נמצא במגמת ירידה. שיעור החיסכון עולה בשנתיים האחרונות, דבר אשר מעיד שמשקי הבית אינם ממונפים יתר על המידה. בנק ישראל תוהה מדוע האינפלציה בישראל כה נמוכה, למרות שהייסוף החד בשקל מספק את התשובה. תשואות האג"ח בארה"ב ירדו ביומיים האחרונים על רקע גירוש הדיפלומטים הרוסיים (flight to safety).

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-18 בדצמבר

מדד חודש נובמבר מצביע על המשך סביבת אינפלציה ממותנת מאד. ישראל עדיין נהנית מעודף בחשבון השוטף והשקעות ריאליות, גורמים אשר ימשיכו לתמוך בייסוף בשקל. בשנת 2017 צפוי גידול משמעותי במספר הדירות המוגמרות, מה שעשוי למתן את עליית מחירי הדיור, כולל את מחירי השכירות. התחזקות הדולר ועליית התשואות צפויים למתן את הפעילות הכלכלית ואת האינפלציה בארה"ב. לכן, סביר יותר להניח שתי העלאות ריבית הפד בשנת 2017.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-4 בדצמבר

המדד המשולב של בנק ישראל מאותת על התמתנות מסוימת בתחילת רבעון ד'. רמת החוב הצרכני נותרה על רמה נמוכה יחסית של 41.2% תוצר, מצב המאפשר המשך גידול באשראי הצרכני ובצריכה הפרטית. על רקע סימני התמתנות בקצב עליית השכר במשק, ירדו מעט התשואות בארה"ב ביום שישי. מההחלטה להעלות את הריבית בספטמבר 2009, ניתן ללמוד שבנק ישראל יחכה לראות עלייה של ממש בסביבת האינפלציה.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-27 בנובמבר

למרות הירידה בצריכה הפרטית בחודשים האחרונים לפי אינדיקטורים שונים, מספר גורמי מאקרו תומכים בביקושים המקומיים. שיפור בתעסוקה, עלייה בשכר הריאלי, רמת אמון צרכני גבוהה וריבית נמוכה תומכים בצריכה הפרטית. מכלול הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים לתמוך בהעלאת ריבית ב- 14.12. מדיניותו המרחיבה של טראמפ עלולה להגדיל את הגרעון התקציבי ב- 2.2% תוצר.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-20 בנובמבר

בשבוע האחרון זחילת התשואות כלפי מעלה נמשכה והתשואות ל-10 שנים בארה"ב עלו ל-2.34% מ-2.15% לפני שבוע. מגמה זו נובעת מהמשך מומנטום חיובי לאור הניצחון של טראמפ, יחד עם פרסום נתונים כלכליים חיוביים בארה"ב. בכל זאת, נדמה שהתשואות של היום כבר מגלמות את הציפיות למדיניות פיסקאלית מרחיבה של טראמפ והעלאת ריבית בדצמבר. כל נסיגה או פשרה במדיניות מרחיבה זו צפויה להביא לירידת תשואות. בישראל, להערכתנו, לא צפויה העלאת ריבית לפני 2018. מהלך של ריסון צפוי רק לאחר פיחות משמעותי בשקל אשר יעלה את סביבת האינפלציה ואת ציפיות האינפלציה. דחייה בהעלאת הריבית בישראל מצדיקה פרמיית סיכון שלילית מול ארה"ב.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-13 בנובמבר

בעקבות הניצחון של טראמפ, שוק האג"ח מתמחר מדיניות פיסקאלית מרחיבה יותר, האצה בפעילות ולכן עלייה באינפלציה. בדומה לתגובת השוק ב-tapering שהתרחש ב-2013, יתכן מעט overshooting בשווקים. השאלה הגדולה הינה עד כמה טראמפ יפעל לכיוון הטלת מכסים על היבוא מאסיה ויגרום למלחמת סחר, בפרט מול סין. הגרעון התקציבי בישראל ירד ל- 2.1% תוצר עד אוקטובר ולא צפוי לעלות משמעותית עד סוף השנה.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-06 בנובמבר

נתוני התעסוקה בארה"ב (בפרט העלייה בשכר) תומכים בהעלאת ריבית בדצמבר. יחד עם זאת, העצבנות בשווקים צפויה להימשך עד ליום רביעי (לפחות), מלווה בלחץ לירידת תשואות (flight to safety). בישראל, תחזית האוצר אופטימית מדי לגבי גביית המסים בשנה הבאה. מימון הגרעון בשנה הבאה מבוסס על גידול משמעותי במימון מחו"ל כדי למנוע לחץ על שוק האג"ח המקומי.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-9 באוקטובר

מכלול האינדיקטורים מצביע על התמתנות בצריכה הפרטית ברבעון ג' בישראל. נתוני תעסוקה בארה"ב היו טובים, אך לא מספיק כדי להביא להעלאת ריבית בנובמבר (בדצמבר כן). מכלול הנתונים בארה"ב ממשיכים להיות חזקים. מדדי מנהלי הרכש עלו (תעשייה + שירותים), האמון הצרכני גבוה ומסתמנת ירידה במספר דורשי העבודה. למרות זאת, קיימת דעת מיעוט בשוק. ב-HSBC סבורים שהתשואות הארוכות בארה"ב ירדו ל- 1.35% בסוף 2017.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-25 בספטמבר

שוק העבודה בישראל נראה "מתוח", מציאות אשר תומכת בלחצי שכר במשק. לאור הנתונים החיוביים בארה"ב, סביר לצפות להעלאת ריבית של הפד עד סוף השנה. הפד החליט להמתין עד לסימנים ללחצי אינפלציה, ולהערכתנו האינפלציה צפויה לזחול כלפי מעלה בחודשים הקרובים. בעולם קיימת פחות התלהבות ממדיניות מוניטארית מרחיבה והדגש עבר למדיניות פיסקאלית מרחיבה יותר. מעבר זה תומך בעליות תשואות.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-18 בספטמבר

אינפלציית הליבה בישראל התמתנה בחודש אוגוסט, מה שתומך בהמשך מדיניות מרחיבה לתקופה ממושכת. יחד עם זאת, הנתונים הכלכליים בישראל ממשיכים להפתיע לטובה, כולל זינוק במדד מנהלי הרכש וביקוש גובר לעובדים חדשים. ביום רביעי הפד צפוי להשאיר את הריבית על כנה אך להכין את השווקים להעלאת ריבית עוד השנה. תחושה גוברת בעולם לגבי מיצוי הפוטנציאל להרחבה מוניטארית נוספת (וסבירות לריסון בארה"ב) העיבה על שוק האג"ח.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-11 בספטמבר

הפנמה שהבנקים המרכזיים בעולם לא יבצעו הרחבה מוניטארית נוספת (או אפילו יעלו את הריבית בדומה לפד) הביאה ביום שישי לירידות מחירים בשווקים. יחד עם זאת, ירידה במדדי מנהלי הרכש בארה"ב (בפרט בשירותים) תקשה על העלאת ריבית הפד כבר ב- 21 בספטמבר. ירידה בהכנסות ממסים (ביחס לציפיות) הביאה לגרעון גדול בחודש אוגוסט, אך להערכתנו לא מדובר בשינוי מגמה. תחזית האוצר להכנסות ממסים בשנת 2017 נראית לנו אופטימית מדי.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-4 בספטמבר

נתוני התעסוקה בארה"ב ממשיכים להיות חיוביים, אך כנראה לא מספיק טובים בכדי להביא להעלאת ריבית בספטמבר. בארה"ב השכר לשעת עבודה התמתן, בנוסף, מסתמנת חולשה בתעשייה ואינפלציית הליבה לא נמצאת במגמת עלייה. בנק ישראל אופטימי יותר לגבי מצב המשק הישראלי וצפוי לעדכן את תחזית הצמיחה לכ- 2.7% השנה (מ- 2.4%). אנו צופים העלאת ריבית ראשונה בישראל ברבעון ד' 2017.
 

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-28 באוגוסט

נאומה הניצי של ילן החזיר את האפשרות להעלאת ריבית בספטמבר, זאת במידה ונתוני התעסוקה באוגוסט יהיו חיוביים (מעל 200 אלף מועסקים). הנתונים הראשוניים של חודש יולי מצביעים על המשך צמיחה מהירה ברבעון ג' בישראל. בחודש יולי מסתמנת המשך התרחבות בצריכה הפרטית, קליטה מהירה של עובדים חדשים, וגידול חד ביצוא שירותים. צמיחה מהירה והתקרבות לתעסוקה מלאה תומכים בלחצי שכר/ואינפלציה, למרות שהמשך ייסוף בשקל פועל לכיוון ירידה במחירי היבוא.   

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-21 באוגוסט

בשבוע האחרון פורסמו שורה של נתונים חיוביים לגבי הצמיחה בישראל, כולל בתעשייה ובשוק העבודה. לאור עדכון נתוני הצמיחה למחצית הראשונה של השנה, כעת אנו צופים צמיחה של 2.7% בשנת 2016. משק בצמיחה מהירה (בעיקר בצריכה הפרטית), ושוק עבודה המתקרב לתעסוקה מלאה תומכים בלחצי אינפלציה. הסביבה המאקרו כלכלית החיובית תומכת בהמשך לחץ לייסוף בשקל.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-15 באוגוסט

המדיניות הפיסקאלית המרחיבה אשר משתקפת בתקציב 2017-2018 עלולה לפגוע באמינות במקרה של התמתנות בפעילות. מדד יולי צפוי לעלות ב- 0.2% עקב עלייה עונתית במחירי הדיור, נסיעות לחו"ל ומחירי הפירות והירקות (אך ירידה במחירי ההלבשה). בחודשים האחרונים היצוא התעשייתי התייצב על רמה נמוכה, כאשר היבוא ממשיך להתרחב. אנו צופים צמיחה של 1.7% ברבעון ב' (בדומה לרבעון א') על רקע השפעה שלילית של סחר החוץ (יצוא פחות יבוא).

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-7 באוגוסט

נתוני תעסוקה חיוביים מאד בחודשים יוני- יולי מחזקים את האפשרות להעלאת ריבית הפד בספטמבר. לעומת זאת, מרבית העולם נוטה להגדיל את ההרחבה המוניטארית, בפרט בריטניה (וגם אוסטרליה). הרמה הגבוהה באמון הצרכני בישראל תומכת בהמשך גידול בצריכה הפרטית. למרות צעדי כחלון, מחירי הדיור צפויים להמשיך לעלות בשנה הקרובה לפחות, עד לעלייה של ממש בריבית הריאלית.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-31 ביולי

שוק העבודה בישראל ממשיך להפגין עוצמה, עם גידול מהיר במספר המועסקים וירידה בשיעור האבטלה. התקרבות לתעסוקה מלאה צפויה להביא ללחץ לעליות שכר במשק. צמיחה מאכזבת בארה"ב ברבעון ב' (1.2%), נבעה בעיקר מירידה במלאים אשר צפויה לתמוך בפעילות ברבעונים הבאים. במידה וטראמפ יהיה הנשיא והקונגרס רפובליקני, קיים חשש לכניסה ל-Stagflation, עלייה באינפלציה אך גם ירידה בפעילות.

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-24 ביולי

24/07/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית-17 ביולי

מסתמנת האצה בקצב עליית מחירי הדירות לרכישה, אך התמתנות במחירי השכירות. בשנה הקרובה עליית השכר במשק תשפיע על האינפלציה גם מצד הביקושים וגם מצד העלויות. ברבעון ב' נמשכה הירידה ביצוא התעשייתי ועלייה ביבוא, כך שגרעון הסחר נמצא בעלייה. ביום שישי פורסמו שורה של נתונים חיוביים בארה"ב, כולל גידול במסחר הקמעונאי, בייצור התעשייתי ועלייה באינפלציית הליבה.

 

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 10 ביולי

10/07/16

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 3 ביולי

03/07/16

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 26 ביוני

26/06/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 13 ביוני

13/06/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 07 ביוני

07/06/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 15 במאי

15/05/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 8 במאי

08/05/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 2 במאי

02/05/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 17 באפריל

17/04/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 10 באפריל

10/04/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 20 במרץ

20/03/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 13 במרץ

13/03/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 6 במרץ

06/03/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 28 בפברואר

28/02/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 21 בפברואר

21/02/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 15 בפברואר

15/02/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 7 בפברואר

07/02/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 31 בינואר

31/01/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 17 בינואר

17/01/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 10 בינואר

10/01/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 3 בינואר

03/01/2016

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 27 בדצמבר

27/12/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 20 בדצמבר

20/12/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 13 בדצמבר

13/12/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 29 בנובמבר

29/11/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 22 בנובמבר

22/11/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 15 בנובמבר

15/11/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 8 בנובמבר

8/11/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 1 בנובמבר

1/11/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 25 באוקטובר

25/10/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 18 באוקטובר

18/10/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 11 באוקטובר

11/10/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 6 באוקטובר

06/10/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 20 בספטמבר

20/09/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 16 בספטמבר

16/09/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 6 בספטמבר

06/09/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 30 באוגוסט

30/08/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 23 באוגוסט

23/08/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 16 באוגוסט

16/08/15

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 9 באוגוסט

09/08/15

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 2 באוגוסט

02/08/15

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 27 ביולי

27/7/15

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 19 ביולי

19/07/15

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 12 ביולי

12/07/15

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 5 ביולי

05/07/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 28 ביוני

28/06/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 21 ביוני
לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 14 ביוני

14/06/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 7 ביוני

07/06/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 10 במאי

10/05/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 3 במאי

03/05/2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 26 באפריל

26.04.15

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 19 באפריל

19.04.15

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 12 באפריל

12.04.2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 29 במרץ

29.03.2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 22 במרץ

22.03.2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 15 במרץ

15.03.2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 8 במרץ

08.03.2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 1 במרץ

01.03.2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 22 בפברואר

22.2.2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 15 בפברואר

15.2.2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 8 בפברואר

8.2.2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 1 בפברואר

1.2.2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 25 בינואר

25.1.2015

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 18 בינואר

18.1.2015

לפרטים נוספים >
לקראת דוחות הבנקים Q3 2014

16.11.2014

לפרטים נוספים >
סקירת מאקרו שבועית - 16 בנובמבר

16.11.2014

לפרטים נוספים >
כיל - תגובה לדוחות Q3 2014

12.11.2014

לפרטים נוספים >
פרטנר - תגובה לדוחות Q3 2014

12.11.2014

לפרטים נוספים >
סלקום - תגובה לדוחות Q3 2014

12.11.2014

לפרטים נוספים >
סלקום ופרטנר - לקראת דוחות Q3 2014

11.11.2014

לפרטים נוספים >
שופרסל - תגובה לדוחות Q3 2014

11.11.2014

לפרטים נוספים >
בזק - תגובה לדוחות Q3 2014

10.11.2014

לפרטים נוספים >
כיל - לקראת דוחות Q3 2014

10.11.2014

לפרטים נוספים >
בזק - לקראת דוחות Q3 2014

9.11.2014

לפרטים נוספים >
שופרסל - לקראת דוחות Q3 2014

9.11.2014

לפרטים נוספים >
דלתא - תגובה לדוחות Q3 2014

6.11.2014

לפרטים נוספים >
פריגו - לקראת דוחות Q1 2015

5.11.2014

לפרטים נוספים >
הבהרה משפטית         כל הזכויות שמורות ללידר שוקי הון