Leading you

Forward

לידר שוקי הון
בית ההשקעות המוביל בישראל

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

489,000,000 ש"ח

רצף מוסדי

160,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

614,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

234,000,000 ש"ח

IPO

21,000,000 ש"ח

הנפקה פרטית

201,000,000 ש"ח

IPO

65,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

405,000,000 ש"ח

הנפקה פרטית

36,000,000 ש"ח

IPO

360,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

424,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

358,000,000 ש"ח

IPO

108,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

151,600,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

394,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

415,000,000 ש"ח

IPO

137,000,000 ש"ח

IPO

113,700,000 ש"ח

IPO

666,800,000 ש"ח

הנפקה פרטית

113,000,000 ש"ח

TASE UP

297,932,822 ש"ח

הנפקה ציבורית

576,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

203,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

611,000,000 ש"ח

IPO - הנפקת ציבורית

262,500,000 ש"ח

IPO - הנפקת ציבורית

360,400,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

213,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

220,000,000 ש"ח

IPO - הנפקת ציבורית

200,000,000 ש"ח

IPO - הנפקת ציבורית

100,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

219,000,000 ש"ח

IPO - הנפקת ציבורית

613,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

100,000,000 ש"ח

רצף מוסדי

608,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

316,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

328,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

191,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

505,000,000 ש"ח

IPO-הצעת מכר ציבורית

540,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

287,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

416,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

286,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

44,000,000 ש"ח

רצף מוסדי

2,250,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

107,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

422,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

700,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

120,000,00 ש"ח

הנפקה ציבורית

644,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

725,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

284,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

342,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

47,000,000 ש"ח

הנפקה פרטית

150,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

200,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

150,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

264,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

202,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

123,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

814,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

1,165,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

110,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

118,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

153,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

176,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

161,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

640,000,000 ש"ח

הרחבה

250,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

1,015,000,000

IPO

279,600,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

150,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

1,365,000,000

הנפקה ציבורית

209,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

116,000,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

214,700,000 ש"ח

הנפקה ציבורית

408,000,000 ש"ח

לידר שוקי הון

לידר שוקי הון הינו בנק ההשקעות המוביל בישראל. לידר מאגדת תחת קורת גג אחת שירותי בנקאות להשקעות וחיתום, מחלקת מחקר וברוקראז'.
צוות החברה מורכב מאנשי המקצוע המובילים והאיכותיים בתחומם, בעלי ניסיון עשיר ויצירתיות אשר תורמים למיצובה של החברה כמובילה בשוק ההון.
במהלך השנים האחרונות נבחרה לידר להוביל את מרבית ההנפקות הראשוניות המרכזיות בשוק ההון המקומי.

ערכים מובילים
מצויינות  – מובילים במקצועיות, בידע ובאיכות.
מומחיות  – ללידר הצוות בעל הותק והניסיון העשירים ביותר בשוק.
מחויבות – ליווי העיסקה עד להשלמתה בהצלחה.
יצירתיות – התאמה של פתרונות ראשוניים וחדשניים היוצרים ערך מוסף ומתקבעים בהמשך כסטנדרט בשוק.

השירותים שלנו