עסקאות

IPO

65,000,000 ש"ח

ספטמבר 2021


מניות רגילות

כתבי אופציה (סדרה 1)

הנפקה ציבורית

405,000,000 ש"ח

ספטמבר 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה יח')

הנפקה ציבורית

381,000,000 ש"ח

ספטמבר 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה ט')

הנפקה ציבורית

717,000,000 ש"ח

ספטמבר 2021


מניות רגילות

וכתבי אופציה (סדרה 11)

IPO

360,000,000 ש"ח

אוגוסט 2021


מניות רגילות

כתבי אופציה (סדרה 1)

הנפקה פרטית

36,000,000 ש"ח

אוגוסט 2021


מניות רגילות

כתבי אופציה (לא סחירים)

הנפקה ציבורית

424,000,000 ש"ח

אוגוסט 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

358,000,000 ש"ח

אוגוסט 2021


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

58,000,000 ש"ח

אוגוסט 2021


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

256,000,000 ש"ח

יולי 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה לה')

IPO

108,000,000 ש"ח

יולי 2021


מניות רגילות

כתבי אופציה (לא סחירים)

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח

יולי 2021


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

3,655,000,000 ש"ח

יולי 2021


שתי סדרות חדשות

אגרות חוב (סדרה ז')

אגרות חוב (סדרה ח')

IPO

54,000,000 ש"ח

יולי 2021


מניות רגילות

כתבי אופציה (סדרה 1)

הנפקה ציבורית

151,600,000 ש"ח

יולי 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח

יולי 2021


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

396,000,000 ש"ח

יולי 2021


שתי סדרות חדשות

אגרות חוב (סדרה י')

אגרות חוב (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח

יולי 2021


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה יג')

הנפקה ציבורית

1,900,000,000 ש"ח

יולי 2021


3 סדרות חדשות

אגרות חוב (סדרה ב')

אגרות חוב (סדרה ג')

אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

394,000,000 ש"ח

יולי 2021


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח

יולי 2021


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

415,000,000 ש"ח

יוני 2021


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה לה')

IPO

32,000,000

יוני 2021


מניות רגילות

IPO

137,000,000 ש"ח

יוני 2021


מניות רגילות

IPO

113,700,000 ש"ח

יוני 2021


מניות רגילות

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח

יוני 2021


מניות רגילות

הנפקה ציבורית

362,000,000 ש"ח

יוני 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

70,000,000 ש"ח

יוני 2021


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

126,000,000 ש"ח

מאי 2021


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה ג')

IPO

75,000,000 ש"ח

מאי 2021


מניות רגילות

IPO

666,800,000 ש"ח

מאי 2021


מניות רגילות

הנפקה ציבורית

514,000,000 ש"ח

אפריל 2021


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה 10)

הנפקה ציבורית

271,000,000 ש"ח

אפריל 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

192,000,000 ש"ח

אפריל 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

175,000,000 ש"ח

אפריל 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה ז')

הנפקה פרטית

113,000,000 ש"ח

אפריל 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה יא')

בהובלת לידר הנפקות
הנפקה ציבורית

179,000,000 ש"ח

אפריל 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה 8)

TASE UP

297,932,822 ש"ח

מרס 2021


מניות בכורה C

בהובלת לידר הנפקות
הנפקה ציבורית

203,000,000 ש"ח

מרס 2021


אגרות חוב (סדרה ט')

IPO - הנפקת ציבורית

60,700,000 ש"ח

מרס 2021


מניות רגילות

הנפקה ציבורית

576,000,000 ש"ח

מרס 2021


אגרות חוב (סדרה יח')

בהובלת לידר הנפקות
הנפקה ציבורית

611,000,000 ש"ח

מרס 2021


אגרות חוב (סדרה יב')

בהובלת לידר הנפקות
IPO - הנפקת ציבורית

300,000,000 ש"ח

מרס 2021


מניות רגילות

IPO - הנפקת ציבורית

262,500,000 ש"ח

מרס 2021


מניות רגילות

בהובלת לידר הנפקות
IPO - הנפקת ציבורית

38,000,000

מרס 2021


מניות וכתבי אופציה

בהובלת לידר הנפקות
IPO - הנפקת ציבורית

42,600,000 ש"ח

פברואר 2021


יחידות השתתפות

IPO - הנפקת ציבורית

360,400,000 ש"ח

פברואר 2021


מניות רגילות

בהובלת לידר הנפקות
הנפקה ציבורית

450,000,000 ש"ח

פברואר 20201


אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח

פברואר 2021


כתבי אופציה (סדרה 2)

בהובלת לידר הנפקות
הנפקה ציבורית

213,000,000 ש"ח

פברואר 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב  (סדרה ז')

הנפקה ציבורית

1,104,000,000 ש"ח

פברואר 2021


הרחבת סדרות

אגרות חוב (סדרה י')

אגרות חוב (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

220,000,000 ש"ח

פברואר 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה א')

IPO - הנפקת ציבורית

200,000,000 ש"ח

פברואר 2021


מניות רגילות

בהובלת לידר הנפקות
הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח

ינואר 2021


אגרות חוב (סדרה ד')

IPO - הנפקת ציבורית

100,000,000 ש"ח

ינואר 2021


מניות רגילות

בהובלת לידר הנפקות
הנפקה ציבורית

195,000,000 ש"ח

ינואר 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה ו')

IPO - הנפקת ציבורית

150,000,000 ש"ח

ינואר 2021


מניות וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח

ינואר 2021


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה יא')

בהובלת לידר הנפקות
הנפקה ציבורית

219,000,000 ש"ח

ינואר 2021


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה ו')

בהובלת לידר הנפקות
הנפקה ציבורית

222,000,000 ש"ח

דצמבר 2020


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה ז')

IPO - הנפקת ציבורית

200,000,000 ש"ח

דצמבר 2020


מניות רגילות

IPO - הנפקת ציבורית

613,000,000 ש"ח

דצמבר 2020


מניות רגילות

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח

דצמבר 2020


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה טו')

בהובלת לידר הנפקות
הנפקה ציבורית

100,000,000 ש"ח

דצמבר 2020


סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה א')

IPO - הנפקת ציבורית

346,000,000 ש"ח

נובמבר 2020


מניות רגילות

כתבי אופציה (סדרה א')

הנפקה ציבורית

391,000,000 ש"ח

נובמבר 2020


הרחבת סדרה

אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

316,000,000 ש"ח

נובמבר 2020


סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

52,000,000 ש"ח

נובמבר 2020


סדרה חדשה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

153,000,000 ש"ח

אוקטובר 2020


הרחבה-אג"ח ח'

רצף מוסדי

608,000,000 ש"ח

אוקטובר 2020


סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

328,000,000 ש"ח

אוקטובר 2020


סדרה חדשה-אג"ח טו'

הנפקה ציבורית

191,000,000 ש"ח

אוקטובר 2020


מניות רגילות

הנפקה ציבורית

285,000,000 ש"ח

אוקטובר 2020


הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח

אוקטובר 2020


מניות

הנפקה ציבורית

505,000,000 ש"ח

ספטמבר 2020


מניות

IPO-הצעת מכר ציבורית

540,000,000 ש"ח

ספטמבר 2020


מניות

IPO - הנפקת ציבורית

70,000,000 ש"ח

ספטמבר 2020


מניות וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

287,000,000 ש"ח

ספטמבר 2020


הרחבה-אג"ח ח'

הרחבה- אג"ח י'

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח

ספטמבר 2020


סדרה חדשה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

416,000,000 ש"ח

ספטמבר 2020


סדרה חדשה-אג"ח טו'

סדרה חדשה-אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

286,000,000 ש"ח

אוגוסט 2020


מניות

הנפקה ציבורית

44,000,000 ש"ח

אוגוסט 2020


מניות רגילות

הנפקה ציבורית

161,000,000 ש"ח

אוגוסט 2020


מניות

IPO - הנפקת ציבורית

141,000,000 ש"ח

אוגוסט 2020


מניות

הנפקה ציבורית

428,000,000 ש"ח

אוגוסט 2020


סדרה חדשה-אג"ח יט'

הנפקה ציבורית

63,000,000 ש"ח

אוגוסט 2020


סדרה חדשה-אג"ח יא'

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח

אוגוסט 2020


פתאל אירופה

סדרה חדשה-אג"ח ג'

רצף מוסדי

2,250,000,000 ש"ח

אוגוסט 2020


4 סדרות חדשות

אג"ח 2023+אג"ח 2025+אג"ח 2027+אג"ח 2030

הנפקה ציבורית

176,000,000 ש"ח

אוגוסט 2020


מניות וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

107,000,000 ש"ח

יולי 2020


הרחבה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

84,000,000 ש"ח

יולי 2020


הרחבה-אג"ח ז'

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח

יולי 2020


הרחבה-אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

422,000,000 ש"ח

יולי 2020


הרחבה-אג"ח ז'

הרחבה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

206,000,000 ש"ח

יולי 2020


הרחבה-אג"ח ח'

הרחבה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

200,000,000 ש"ח

יולי 2020


הרחבה-אג"ח טו'

הנפקה ציבורית

101,000,000 ש"ח

יולי 2020


סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

700,000,000 ש"ח

יולי 2020


סדרה חדשה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

281,000,000 ש"ח

יוני 2020


סדרה חדשה-אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח

יוני 2020


סדרה חדשה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

1,000,000,000 ש"ח

יוני 2020


סדרה חדשה-אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

120,000,00 ש"ח

יוני 2020


סדרה חדשה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

232,000,000 ש"ח

יוני 2020


מניות

הנפקה ציבורית

644,000,000 ש"ח

יוני 2020


סדרה חדשה-אג"ח יא'

סדרה חדשה-כתבי התחייבות נדחים כה'

הנפקה ציבורית

149,000,000 ש"ח

יוני 2020


הרחבה-אג"ח יג'

IPO - הנפקת ציבורית

126,000,000 ש"ח

יוני 2020


מניות

הנפקה ציבורית

2,392,000,000 ש"ח

יוני 2020


סדרה חדשה-כתבי התחייבות 181

הנפקה ציבורית

725,000,000 ש"ח

מאי 2020


הרחבה-אג"ח יא'

הרחבה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

137,000,000 ש"ח

מאי 2020


מניות וכתבי אופציה סדרה 7 וסדרה 8

הנפקה ציבורית

284,000,000 ש"ח

מאי 2020


החברה-אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

120,000,000 ש"ח

מאי 2020


סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

222,000,000 ש"ח

מאי 2020


הרחבה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

382,000,000 ש"ח

מאי 2020


הרחבה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

342,000,000 ש"ח

אפריל 2020


הרחבה-אג"ח יד'

הנפקה ציבורית

424,000,000 ש"ח

אפריל 2020


הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

1,697,000,000 ש"ח

אפריל 2020


הרחבה-אג"ח ה'

הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

404,000,000 ש"ח

אפריל 2020


הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

47,000,000 ש"ח

אפריל  2020


הרחבה-אג"ח ב'

הנפקה פרטית

150,000,000 ש"ח

אפריל 2020


הרחבה-סדרה ב'

הלוואה פרטית

350,000,000 ש"ח

אפריל 2020

הנפקה ציבורית

298,000,000 ש"ח

אפריל 2020


הרחבה-אג"ח ז'

הנפקה ציבורית

150,000,000 ש"ח

אפריל 2020


הרחבה-סדרה ב'

הנפקה ציבורית

264,000,000 ש"ח

מרץ 2020


הרחבה-אג"ח יא'

הנפקה ציבורית

248,000,000 ש"ח

מרץ 2020


סדרה חדשה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח

מרץ 2020


סדרה חדשה-אג"ח יז'

הנפקה ציבורית

202,000,000 ש"ח

פברואר 2020


פתאל אירופה

הרחבה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

85,000,000 ש"ח

פברואר 2020


סדרה חדשה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

702,000,000 ש"ח

פברואר 2020


מניות וסדרה חדשה-אג"ח ט'

 

הנפקה ציבורית

814,000,000 ש"ח

פברואר 2020


הרחבה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

123,000,000 ש"ח

פברואר 2020


הראל פקדון סחר

סדרה חדשה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

118,000,000 ש"ח

פברואר 2020


הרחבה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

820,000,000 ש"ח

פברואר 2020


הרחבה-אג"ח ו'

סדרה חדשה-אג"ח ז'

הנפקה ציבורית

160,000,000 ש"ח

פברואר 2020


סדרה חדשה-אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

1,165,000,000 ש"ח

פברואר 2020


הרחבה-אג"ח ז'

סדרה חדשה-אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

110,000,000 ש"ח

ינואר 2020


סדרה חדשה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח

ינואר 2020


סדרה חדשה-אג"ח יד'

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח

ינואר  2020


סדרה חדשה-אג"ח טו'

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח

ינואר  2020


סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

650,000,000 ש"ח

דצמבר 2019


אגרות חוב (סדרה טז')

הפצת מניות

282,000,000 ש"ח

דצמבר  2019


אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

280,000,000 ש"ח

דצמבר 2019


אגרות חוב (סדרה ב')

הנפקה פרטית

75,000,00 ש"ח

דצמבר 2019


אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

2,477,000,000 ש"ח

דצמבר 2019


אגרות חוב (סדרה ה')

אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

229,000,000 ש"ח

דצמבר 2019


אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

427,000,000 ש"ח

דצמבר  2019


אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

178,000,00 ש"ח

דצמבר  2019


אגרות חוב (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

240,000,000 ש"ח

דצמבר 2019


אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

640,000,000 ש"ח

דצמבר  2019


מניות רגילות

הנפקה ציבורית

312,000,000 ש"ח

דצמבר  2019


מניות רגילות

הנפקה ציבורית

375,000,000 ש"ח

דצמבר 2019


אגרות חוב (סדרה יד')

הנפקה ציבורית

800,000,000 ש"ח

דצמבר 2019


אגרות חוב (סדרה יא')

אגרות חוב (סדרה יז')

הנפקה ציבורית

204,000,000 ש"ח

נובמבר 2019


אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח

נובמבר 2019


מניות רגילות

הנפקה ציבורית

111,000,00 ש"ח

נובמבר  2019


אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

247,000,000 ש"ח

אוקטובר  2019


אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

517,000,000 ש"ח

 

ספטמבר 2019

הנפקה ציבורית

592,000,000 ש"ח

ספטמבר 2019


אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

260,000,000 ש"ח

ספטמבר 2019


אגרות חוב (סדרה ב')

הנפקה ציבורית

230,000,000 ש"ח

ספטמבר 2019


אגרות חוב (סדרה ב')

הנפקה ציבורית

215,000,000 ש"ח

ספטמבר 2019


אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

430,000,000 ש"ח

אוגוסט 2019


אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

711,000,000 ש"ח

ספטמבר 2019


אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח

ספטמבר 2019


אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

602,000,000 ש"ח

אוגוסט 2019


אגרות חוב (סדרה יא')

אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

811,000,000 ש"ח

אוגוסט 2019


אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

480,000,000 ש"ח

יולי 2019


אגרות חוב (סדרה יג')

IPO

225,000,000 ש"ח

יולי 2019


מניות רגילות

IPO

480,000,000 ש"ח

יולי 2019


מניות רגילות

הנפקה ציבורית

890,000,000 ש"ח

יולי 2019


אגרות חוב (סדרה יא')

אגרות חוב (סדרה יב')

רצף מוסדי

719,000,000 ש"ח

יולי 2019


אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

423,000,000 ש"ח

יוני 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

224,000,000 ש"ח

יוני 2019


סדרה חדשה – אג"ח יח'

הנפקה ציבורית

206,000,000 ש"ח

מאי 2019


הרחבה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

519,000,000

מאי 2019


הרחבה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

180,000,000 ש"ח

מאי 2019


סדרה חדשה-אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

464,000,000 ש"ח

אפריל 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח

אפריל 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח

אפריל 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

228,000,000 ש"ח

אפריל 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

411,000,000 ש"ח

אפריל 2019

הנפקה ציבורית

1,078,000,000 ש"ח

אפריל 2019

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח

אפריל 2019


סדרה חדשה-אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח

אפריל 2019


הרחבה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

252,000,000 ש"ח

מרץ 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

192,000,000 ש"ח

מרץ 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

285,000,000 ש"ח

מרץ 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

308,000,000 ש"ח

מרץ 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

221,000,000 ש"ח

פברואר 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

249,000,000 ש"ח

פברואר 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

181,000,000 ש"ח

פברואר 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

338,000,000 ש"ח

פברואר 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

421,000,000 ש"ח

פברואר


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

555,000,000 ש"ח

ינואר 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

1,483,000,000 ש"ח

ינואר 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח

ינואר 2019


סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

282,000,000 ש"ח

נובמבר 2018


אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

341,000,000 ש"ח

דצמבר 2018


סדרה חדשה

הרחבה

384,000,000 ש"ח

דצמבר 2018


אג"ח יא', יב'

הנפקה ציבורית

270,000,000 ש"ח

דצמבר 2018

הפצת מניות

150,400,000 ש"ח

דצמבר 2018

הנפקה ציבורית

501,000,000 ש"ח

נובמבר 2018


סדרה חדשה

הרחבה

216,000,000 ש"ח

אוקטובר 2018


אג"ח ב'

הרחבה

89,000,000 ש"ח

אוקטובר 2018


אג"ח א'

הרחבה

554,000,000 ש"ח

אוקטובר 2018


אג"ח יג'

הרחבה

407,000,000 ש"ח

אוקטובר 2018


אג"ח ג'

הרחבה

200,000,000 ש"ח

אוקטובר 2018


אג"ח ב'

הנפקה רצף מוסדיים

1,129,000,000

אוקטובר 2018


אג"ח א'

הנפקה ציבורית

416,000,000 ש":ח

אוקטובר 2018

הרחבה

485,000,000 ש"ח

ספטמבר 2018


אג"ח יז'

הרחבה

416,000,000 ש"ח

ספטמבר 2018


אג"ח יג'

הנפקה ציבורית

260,000,000 ש"ח

אוגוסט 2018


אג"ח א'

הנפקה ציבורית

260,000,000 ש"ח

אוגוסט 2018

הנפקה רצף מוסדיים

601,000,000 ש"ח

אוגוסט 2018


אג"ח א'

הנפקה ציבורית

252,000,000 ש"ח

יולי 2018


אג"ח כד'

הנפקה ציבורית

80,000,000 ש"ח

יולי 2018

הנפקה ציבורית

124,000,000 ש"ח

יולי 2018


אג"ח ג'

הרחבה

500,000,000 ש"ח

יולי 2018


אג"ח ט'

הרחבה

82,000,000 ש"ח

יולי 2018


אג"ח י'

הנפקה ציבורית

263,000,000 ש"ח

יולי 2018


אג"ח יא'

הרחבה

186,000,000 ש"ח

יולי 2018


אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

260,000,000 ש"ח

יולי 2018


אג"ח יא'

הרחבה

416,000,000 ש"ח

יולי 208


אג"ח יג'

הרחבה

45,000,000 ש"ח

יולי 2081


אג"ח טז'

הנפקה מניות ואופציות

332,000,000 ש"ח

יוני 2018

הרחבה

647,000,000 ש"ח

יוני 2018


סדרה ז'

הנפקה ציבורית

332,000,000 ש"ח

יוני 2018

הרחבה

647,000,000 ש"ח

יוני 2018


סדרה ז'

הנפקה ציבורית

256,000,000 ש"ח

יוני 2018


אג"ח ב'

הרחבה

216,000,000 ש"ח

מאי 2018


אג"ח ד'+ה'

הנפקה פרטית

1,480,000,000 ש"ח

מאי 2018


אג"ח א'

הנפקה ציבורית

2,500,000,00 ש"ח

מאי 2018


אג"ח א'-ג'

הנפקה ציבורית

643,000,000

מאי 2018


אג"ח א'

IPO

240,000,000 ש"ח

מאי 2018


מניות

IPO

130,600,000 ש"ח

מאי 2018


מניות

הנפקה ציבורית

425,000,000 ש"ח

מאי 2018


אג"ח א'

הנפקה פרטית

1,480,000,000 ש"ח

מאי 2018


אג"ח א'

הנפקה ציבורית

98,900,000 ש"ח

אפריל 2018


מניות

הרחבה

321,000,000 ש"ח

אפריל 2018


אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

910,000,000 ש"ח

מרץ 20108


אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

1,790,000,000 ש"ל

מרץ 2018


אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

69,000,000 ש"ח

מרץ 2018


אג"ח א'

הנפקה ציבורית

188,000,000 ש"ח

מרץ 2018


אג"ח יז'

הנפקה ציבורית

254,000,000 ש"ח

פברואר 2018


אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

521,000,000 ש"ח

פברואר 2018


אג"ח לד'

הנפקה ציבורית

860,000,000 ש"ח

פברואר 2018


אג"ח יג'

הרחבה

1,409,000,000 ש"ח

פברואר 2018


אג"ח ד'

IPO

507,400,000 ש"ח

פברואר 2018


מניות

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח

פברואר 2018


אג"ח י'

הנפקה ציבורית

282,000,000 ש"ח

פברואר 2018


אג"ח י'

הרחבה

300,000,000 ש"ח

פברואר 2018


אג"ח ט'

הרחבה

263,000,000 ש"ח

פברואר 2018


אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

521,000,000 ש"ח

פברואר 2018


אג"ח סדרה 34

הנפקה ציבורית

860,000,000 ש"ח

פברואר 2018


אג"ח יג'

הנפקה ציבורית

254,000,000 ש"ח

פברואר 2018


אג"ח ה'

הרחבה

120,000,00 ש"ח

פברואר 2018

הרחבה

418,000,000 ש"ח

ינואר 2018


אג"ח ט' ו-י'

הנפקה ציבורית

401,000,000 ש"ח

ינואר 2018


אג"ח יב'

הרחבה

178,000,000 ש"ח

ינואר 2018


אג"ח יא'

הנפקה ציבורית

253,000,000 ש"ח

ינואר 2018


אג"ח יד' ו-טו'

הרחבה

453,000,000 ש"ח

ינואר 2018


אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

272,000,000 ש"ח

ינואר 2018


אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

488,000,000 ש"ח

דצמבר 2017


אג"ח א'

הנפקה ציבורית

1,121,000,000

דצמבר 2017


אג"ח ו'

הנפקת מניות

213,000,000 ש"ח

דצמבר 2017

הנפקה ציבורית

643,000,000 ש"ח

דצמבר 2017


אג"ח ג'

הנפקת מניות

71,000,000 ש"ח

דצמבר 2017

הרחבה

500,000,000 ש"ח

דצמבר 2017


אג"ח ט'

הרחבה

400,000,000 ש"ח

דצמבר 207


אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

205,000,000 ש"ח

דצמבר 2017


אג"ח ד'

הנפקת מניות

111,000,00 ש"ח

דצמבר 2017

הרחבה

770,000,000 ש"ח

דצמבר 207


אג"ח י'

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח

דצמבר 2017


אג"ח ז'

IPO

102,000,000 ש"ח

דצמבר 2017


מניות

הנפקה ציבורית

765,000,000 ש"ח

נובמבר 2017


אג"ח ח'

הנפקת מניות

513,100,000 ש"ח

אוקטובר 2017

הנפקה ציבורית

424,000,000 ש"ח

ספטמבר 2017


אג"ח ח'

הרחבה

320,000,000 ש"ח

ספטמבר 2017


כתבי התחייבות 23

הנפקה ציבורית

253,000,000 ש"ח

ספטמבר 2017


אג"ח ב'

הרחבה

917,000,000 ש"ח

ספטמבר 2017


אגרות חוב ד'+ה'

הרחבה

117,000,000 ש"ח

ספטמבר 2017


אגרות חוב ב'

הנפקה ציבורית

434,000,000 ש"ח

אוגוסט 2017

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח

אוגוסט 2017


אגרות חוב א'

הרחבה

189,000,000 ש"ח

אוגוסט 2017


מניות + אגרות חוב ה'

הנפקה ציבורית

403,000,000 ש"ח

יולי 2017


אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

642,000,000 ש"ח

יולי 2017


אג"ח יד'

הנפקה ציבורית

255,000,000 ש"ח

יולי 2017


אג"ח ו'

IPO

696,000,000 ש"ח

יולי 2017


מניות

הנפקה ציבורית

180,000,000 ש"ח

יולי 2017


אג"ח י'

הרחבה

326,000,000 ש"ח

יולי 2017


אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

2,316,000,000 ש"ח

יולי 2017


אג"ח א'

IPO

404,000,000 ש"ח

יוני 2017


מניות

Public Bond Offering

103,200,000 ש"ח

יוני 2017

הנפקה פרטית

40,000,000 ש"ח

יוני 2017


אג"ח א'

הנפקה ציבורית

194,000,000 ש"ח

יוני 2017


2017   יוני

הנפקה ציבורית

200,000,000 ש"ח

יוני 2017


מניות

הנפקה ציבורית

393,000,000 ש"ח

יוני 2017


אג"ח ז'+ט'

הנפקה ציבורית

263,000,000 ש"ח

יוני 2017


אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

407,000,000 ש"ח

יוני 2017


אג"ח א'

הנפקה ציבורית

201,000,000 ש"ח

יוני 2017


מניות

הנפקה ציבורית

408,000,000 ש"ח

מאי 2017


אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח

מאי 2017


אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

180,000,000 ש"ח

מאי 2017


אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

72,400,000 ש"ח

מאי 2017


מניות

הנפקה ציבורית

162,5000,000 ש"ח

מאי 2017


מניות

הנפקה ציבורית

68,000,000 ש"ח

אפריל 2017


אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

9,000,000 ש"ח

אפריל 2017


כתבי אופציה לאג"ח

הנפקה ציבורית

446,000,000 ש"ח

אפריל 2017


אג"ח ט'

הרחבה

159,000,000 ש"ח

אפריל 2017


אג"ח יא'

הנפקה ציבורית

116,000,000 ש"ח

אפריל 2017


מניות

הנפקה ציבורית

327,000,000 ש"ח

אפריל 2017


מניות וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

113,000,000 ש"ח

אפריל 2017


אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

214,700,000 ש"ח

אפריל 2017


מניות

הנפקה ציבורית

150,000,000 ש"ח

מרץ 2017


אג"ח ו'+ז'

הנפקה ציבורית

1,365,000,000

מרץ 2017

הנפקה ציבורית

320,000,000 ש"ח

מרץ 2017


אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

555,000,000

מרץ 2017


אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

2,702,000,000 ש"ח

מרץ 2017


אג"ח 40+41

הנפקה ציבורית

209,000,000 ש"ח

מרץ 2017


אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

430,000,000 ש"ח

מרץ 207


אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

1,060,000,000 ש"ח

פברואר 2017

הנפקה ציבורית

264,000,000 ש"ח

פברואר 2017


אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

1,015,000,000

פברואר 2017


אג"ח לא'

IPO

279,600,000 ש"ח

פברואר 2017


מניות רגילות

הנפקה ציבורית

460,000,000 ש"ח

ינואר 2017


אג"ח ז'

הנפקה ציבורית

982,000,000 ש"ח

ינואר 2017


אגרות חוב סדרה טז'

IPO

34,900,000 ש"ח

ינואר 2017

הנפקה ציבורית

84,200,000 ש"ח

ינואר 2017

הנפקה ציבורית

940,000,000 ש"ח

ינואר 2017

הרחבה

250,000,000 ש"ח

ינואר 2017


אג"ח ט'+י'

הנפקה ציבורית

ינואר 2017


יחידות השתתפות
וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

244,000,000 ש"ח

ינואר 2017


אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

784,000,000 ש"ח

ינואר 2017


אג"ח יב'