חדשות וכנסים

אפריקה ישראל מגורים

מצגת משקיעים-16.03.20

בהשתתפות: אורן הוד, מנכ"ל, אהרן פרנקל, סמנכ"ל כספים