חדשות וכנסים

כנס אנרגיה
10.12.19

כנס ופגישות חברות אנרגיה עם משקיעים מוסדיים

efferies • Marc Kofler – Energy Equity Specialist Sales • Lior Shimonovich/Gemma van der Poel – Israel Sales • Skye Landon – Energy Equity Research • Tony White – Energy Corporate Broking • Abigail Charkham – Corporate Access • Leader – Shay Ben Yakar – CEO, Yehonatan Shohat – Energy Analyst, Ania Giman – Head of Global Equities Trading, Deby Banka – Global Equity Trade