חדשות וכנסים

מנועי בית שמש

מצגת משקיעים-09.12.19

בהשתתפות: גילון בק, יו"ר הדירקטוריון, רם דרורי, מנכ״ל, דב פלדמן, סמנכ"ל כספים