חדשות וכנסים

נייר חדרה

מצגת משקיעים 04.02.21

גדי קוניא, מנכ"ל, ליאור הלמן, סמנכ"ל כספים