חדשות וכנסים

סילברסטין

מצגת משקיעים-24.06.19

בהשתתפות: טל קרת, יו"ר הדירקטוריון, ליאור מור, מנכ"ל