הלידרים

יעל לוז

דסק אג"ח

יעל לוז אלמוג הצטרפה למחלקת האג"ח של לידר שוקי הון בשנת 2017 לתפקיד סוחרת אג"ח.