הלידרים

ירון שטינמץ

סמנכ"ל כספים

ירון שטינמץ הצטרף ללידר שוקי הון בשנת 2007 כמנהל כספים לפני כן שימש מר שטינמץ כמנהל כספים בלידר החזקות והשקעות בע"מ.