הלידרים

מיכל בנימין

חשבת

מיכל בנימין הצטרפה למחלקת הכספים כחשבת בלידר שוקי הון בשנת 2008. לפני כן היתה חשבת בחברות שרם פודים קלנר, לידר נדל"ן אינטרנשיונל, LIMS ובעלת משרד לראיית חשבון.