הלידרים

רז דומב

אנליסט

רו"ח רז דומב הצטרף ללידר שוקי הון בשנת 2017 ומאז הוא מהווה חלק ממחלקת המחקר של החברה.
רז מסקר את תחומי הנדל"ן, התשתיות והמלונאות.
טרם הצטרפותו ללידר עבד כאנליסט במחלקה הכלכלית של משרד רואי החשבון Ernst & Young (קוסט פורר גבאי את קסירר).